Ο Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αθηνών Κωνσταντίνος Μανιάτης, ανακοινώνει ότι η Περιφερειακή Ενότητα του Βόρειου Τομέα Αθηνών σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας υλοποιεί πρόγραμμα για την προαγωγή και αγωγή υγείας σε όλα τα σχολεία της περιοχής της κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε τόσο από το Περιφερειακό Συμβούλιο όσο και από το Υπουργείο Παιδείας και υλοποιείται σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Ομιλίες στα Λύκεια για την ενημέρωση και την παροχή ιατρικών συμβουλών σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Οι ενημερώσεις θα γίνονται από γιατρούς, υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής και
  • Προαγωγή στοματικής Υγείας στα Δημοτικά σχολεία της Περιφέρειας Αττικής και θα υλοποιηθεί από οδοντιάτρους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής.

Το πρόγραμμα είναι προαιρετικό και δωρεάν για τους μαθητές και πραγματοποιείται χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γίνεται μετά από συνεννόηση με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, ενώ για τη συμμετοχή των μαθητών απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και των κηδεμόνων τους.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ο ιατρός θα καταγράφει ενυπόγραφα τα στοιχεία και τα ευρήματα ΜΟΝΟ στα βιβλιάρια υγείας των μαθητών.

Επισημαίνεται επίσης, ότι κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή διάθεσης οποιουδήποτε υλικού, που αφορά άμεση ή έμμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας του Βόρειου Τομέα Αθηνών διοργανώνει σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής αρμοδιότητας της για θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και παροχής πρώτων βοηθειών στο σχολικό περιβάλλον.

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Βορείου Τομέα Αθηνών

Κωνσταντίνος Μανιάτης