Με συνέπεια λόγων και έργων και στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κορυφαίου στόχου της Π.Ε. Νήσων για ποιοτική και ποσοτική επάρκεια των Υδάτινων Πόρων στα νησιά και την Τροιζηνία, συγκαλείται ανοιχτή συνέλευση στο αμφιθέατρο του Γυμνασίου Γαλατά την 26η Νοεμβρίου και ώρα 18:00.

          Στη συνάντηση παρακαλούνται να παραστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι/ ενδιαφερόμενοι φορείς, προκειμένου να εξευρεθεί μια κοινή και επιστημονικά αποδεκτή λύση για το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή της Τροιζηνίας.

          Την ίδια ημέρα στις 12:00μμ, πριν τη συνέλευση θα προηγηθεί επίσκεψη στο υδροβιότοπο της Ψήφτας, όπου έχουν αρχίσει οι εργασίες της ανακατασκευής της θυρογέφυρας, ένα έργο που καρκινοβατούσε για πολλά χρόνια.

          Παράλληλα εξετάζουμε τη διαδικασία για αξιοποίηση των εκεί εγκαταστάσεων προκειμένου να λειτουργήσουν ως οικολογικό-περιβαντολλογικό πάρκο.