Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά έχουν ξεκινήσει ήδη ελέγχους σε σχολικά κυλικεία αλλά και σχολικά λεωφορεία.

Πιο συγκεκριμένα, από τις 11/9 ξεκίνησαν έλεγχοι σε κυλικεία από τη Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Πειραιά. Από τα 28 κυλικεία που ελέγχθηκαν ως τις 20/9, ένα μόνο διέθετε προς πώληση προϊόντα που δεν προβλέπονται, ενώ δεν διέθετε και την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κι έτσι συντάχθηκε Υγειονομική Έκθεση προς την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Πειραιά. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε οι αρμόδιοι υπάλληλοι να κάνουν συστάσεις στους υπεύθυνους των κυλικείων για τη βελτίωση των υγειονομικών όρων λειτουργίας τους.

Επίσης, τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Οχημάτων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Πειραιά και της Τροχαίας, από τις αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα έχουν ελέγξει 9 σχολικά λεωφορεία. Σε μία περίπτωση διαπιστώθηκε ότι ήταν ληγμένο το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και βεβαίωσε την προβλεπόμενη παράβαση η Τροχαία.