Οι ελεγκτές τροφίμων του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Πειραιά, στα πλαίσια των συστηματικών και στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιούν στους χώρους των τελωνείων Πειραιά, εντόπισαν και απαγόρευσαν την εισαγωγή φορτίου με μαύρο πιπέρι σε κόκκους συνολικού βάρους 14000 κιλώνπροέλευσης Σρι Λάνκα.

Συγκεκριμένα στις 24-10-2013, στο χώρο του Ε΄ Τελωνείου Πειραιά, οι ελεγκτές εντόπισαν και προχώρησαν στη δέσμευση 280 σάκων με μαύρο πιπέρι σε κόκκους συνολικού βάρους 14000 κιλών. Το παραπάνω προϊόν κρίθηκε ως μη ασφαλές, ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση διότι δεν πληρούσε τις ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές καθώς παρουσίαζε εκτεταμένη μυκητολογική προσβολή λόγω υγρασίας και έντονη οσμή μούχλας.

Μετά τα παραπάνω, η συγκεκριμένη ποσότητα μαύρου πιπεριού παραμένει υπό επίσημη κράτηση στο χώρο του Ε΄ τελωνείου Πειραιά, μέχρι την καταστροφή ή την επαναποστολή στη χώρα προέλευσής της μέσα σε εξήντα ημέρες, παρουσία του αρμόδιου γεωπόνου της υπηρεσίας μας. Η εν λόγω εισαγωγή επρόκειτο να πραγματοποιηθεί από ανώνυμη εμπορική βιομηχανική εταιρεία με έδρα την Αθήνα.

Οι συστηματικοί και στοχευμένοι έλεγχοι από τους ελεγκτές τροφίμων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πειραιά, συνεχίζονται.