Συνολικά 528 άνεργοι θα ωφεληθούν από τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας τα οποία υλοποιεί η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά, σε συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και τους δήμους της περιοχής. Η υποβολή αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί και αυτήν την περίοδο εξετάζονται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες ξεπέρασαν τις 5.000. Οι διαδικασίες επιλογής που ακολουθούνται είναι αυστηρές και βασίζονται στα αντικειμενικά κριτήρια που έχει θεσπίσει το ΑΣΕΠ.

Οι φορείς που θα απασχολήσουν τους ωφελούμενους θα τους προσλάβουν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως πέντε μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα μηνών. Η αμοιβή των προσώπων που θα απασχολούνται στα προγράμματα αυτά ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως. Οι ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

Σε μια τόσο δύσκολη οικονομικά περίοδο η παρέμβαση αυτή προσφέρει μια διέξοδο σε εκατοντάδες συνανθρώπους μας που έχουν απόλυτη ανάγκη από εργασία. Οι φορείς που συνεργάζονται στα προγράμματα αυτά, Περιφέρεια –  Δήμοι – ΜΚΟ, έχουν ως γνώμονα την αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, όπως δηλώνει και ο τίτλος του προγράμματος.