Οι ελεγκτές τροφίμων του Τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πειραιά, συνεχίζοντας τους συστηματικούς ελέγχους, προχώρησαν στην κατάσχεση 867 κιλών βοείου κατεψυγμένου κρέατος προέλευσης Ρουμανίας.

Συγκεκριμένα, στις 01-04-2013 στις ψυκτικές αποθήκες Ταΰγετος στον Πειραιά, κατασχέθηκαν 867 κιλά κατεψυγμένου βοείου κρέατος προέλευσης Ρουμανίας λόγω έλλειψης ιχνηλασιμότητας και λήξης του ορίου συντήρησης (28-03-2013). Χαρακτηρίστηκε μη ασφαλές ακατάλληλο για κατανάλωση, αποσύρθηκε από την αγορά και καταστράφηκε. Επισημαίνεται ότι η κατασχεθείσα παρτίδα κρέατος αποτελεί μέρος των δεσμευμένων δεκατριών (13) παρτίδων για πιθανή παρουσία κρέατος αλόγου της εταιρείας ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΗΚΟΥΔΗ Μ.Ε.Π.Ε.

Οι υπόλοιπες 12 παρτίδες κρέατος, παραμένουν δεσμευμένες μέχρι την προσκόμιση όλων των απαραίτητων εγγράφων, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η ιχνηλασιμότητά τους και η τύχη τους θα κριθεί σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.