Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων εντοπίστηκαν σε αμπελόφυλλα και σπανάκι, μετά από διερευνητικές δειγματοληψίες που πραγματοποίησαν οι ελεγκτές τροφίμων του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πειραιά.
Ειδικότερα, μετά από δειγματοληψίες που πραγματοποίησαν οι ελεγκτές τροφίμων στην Γ’ λαϊκή αγορά του Πειραιά, σε αμπελόφυλλα προέλευσης Ζευγολατιού Κορινθίας και σπανάκι προέλευσης Ορχομενού Βοιωτίας και μετά τον εργαστηριακό έλεγχο του εργαστηρίου υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, ανιχνεύθηκαν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συγκεντρώσεις ανώτερες των ανώτατων επιτρεπτών ορίων.
Ενημερώθηκαν άμεσα οι αντίστοιχες υπηρεσίες όπου εδρεύουν οι ελεγχόμενοι παραγωγοί, προκειμένου να προχωρήσουν στον εντοπισμό και στη δέσμευση τυχόν αδιάθετων ποσοτήτων ίδιας προέλευσης με τα δείγματα που εξετάστηκαν.
Επισημαίνεται ότι στους εν λόγω παραγωγούς θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διοικητικές κυρώσεις και θα κινηθεί εναντίον ποινική διαδικασία.
Οι έλεγχοι και οι δειγματοληψίες τροφίμων από τους ελεγκτές της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πειραιά, θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς και το επόμενο χρονικό διάστημα σε όλη την τροφική αλυσίδα και σε όλα τα σημεία πώλησης, προκειμένου να διατίθενται στην κατανάλωση ποιοτικά και ασφαλή τρόφιμα.