Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ιατρού ειδικότητας Ψυχιάτρου Ιδιωτικού δικαίου με ειδίκευση στις διαταραχές πρόσληψης τροφής με τριετή θητεία, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Μονάδας Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής.

Σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πλήρωση μιας (1) κενής οργανικής θέσης Ιατρού ειδικότητας Ψυχιάτρου Ιδιωτικού δικαίου με ειδίκευση στις διαταραχές πρόσληψης τροφής με τριετή θητεία, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες
της Μονάδας Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6928/10-8-2022 (ΦΕΚ 58/τ.ΑΣΕΠ/22-08-2022, ΑΔΑ:ΡΩ946Ψ8Ν2Υ89) Προκήρυξη, έχει ως εξής:

Έναρξη: 16-09-2022
Λήξη : 05
-10-2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF 765,47 KB09/09/22 12:56:12