Η επιχείρηση με την επωνυμία:  “ΜΠΡΟΣ ΓΚΑΣ ΠΑΡΚ Ο.Ε.” υπέβαλε αίτηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής με αριθμό πρωτοκόλλου  4823/10-10-2023 για την ανανέωση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

 Για την ανανέωση της ως άνω άδειας κατατέθηκαν τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Διεύθυνση :   Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 7, Μαρούσι
  2. ΑΦΜ: 801098127
  3. Αποδέκτης εγγράφων:  κ.κ.    Ιατρίδης Παναγιώτης , Ιατρίδης Στυλιανός και Ιατρίδης Αλέξανδρος

Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής.