Καθορίζουμε το χρονικό διάστημα της διακοπής του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης, για την περιοχή ευθύνης όλων των υπηρεσιών Μεταφορών-Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, ως εξής:

α. Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022, τελευταία μέρα Πρωτοβάθμιων πρακτικών εξετάσεων.
β. Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022, τελευταία μέρα Δευτεροβάθμιων πρακτικών εξετάσεων.

Οι πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών και οδηγών θα διεξάγονται κανονικά από την Δευτέρα 22-08-2022.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 531,42 KB27/07/22 01:44:09