Σύμφωνα με το υπ.αρ.3562/21-07-23 έγγραφο, το ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ επιβάλλει πρόστιμο ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (25.000,00€), στην επιχείρηση «ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΡΕΛΙΩΤΗ Ο.Ε.ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» με έδρα στη Λεωφόρο Καλυβίων- Μαρκοπούλου στα Καλύβια Αττικής, βάσει του άρθρου 101 παρ.4.Α  της  αριθ. 91354/24-08-2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-17) όπως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/2013, διότι κατά τον έλεγχο και τη δειγματοληψία υγρών καυσίμων που διενήργησαν υπάλληλοι της Υπηρεσίας στις 12-07-2023 στο υποκατάστημα της  ανωτέρω επιχείρησης  που βρίσκεται στο Παλαιό Φάληρο (Λ. Αμφιθέας 43), για τα κάτωθι είδη καυσίμων: 1) Πετρέλαιο Κίνησης, 2) Πετρέλαιο Κίνησης Ενισχυμένο, 3) Βενζίνη Αμόλυβδη 100 οκτανίων, 4) Βενζίνη Αμόλυβδη 98 οκτανίων και 5) Βενζίνη Αμόλυβδη 95 οκτανίων, δεν υπήρχαν και ως εκ τούτου δεν παραδόθηκαν τα αντίστοιχα δείγματα του βυτιοφόρου (δεύτερο δείγμα) έκαστης παραλαβής καυσίμου, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 101 παρ.1 και άρθρο 99 της ανωτέρω διάταξης. Τα παραπάνω αποτελούν παράβαση του  άρθρου 101 παρ.1 της αριθ. 91354/24-08-2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-17), όπως ισχύει και επισύρουν  πρόστιμο ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (5.000,00€) ανά καύσιμο.