Με την υπ. αρ. πρωτ.5366/22-9-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000€ στην επιχείρηση “ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ”, υποκατάστημα επί της οδού Αθηνάς 14, στην Αθήνα,  διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 13/9/2023 διαπιστώθηκε  διαφορετική τιμή πώλησης από το ράφι στο ταμείο του καταστήματος στο  προϊόν: «ΙΟΝ PROTEIN caramel», κατά παράβαση του άρθρου 4  του Ν.4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 § 9 των Καν.ΔΙΕΠΠΥ.