Με την υπ. αρ. πρωτ. 1204213 / 4-10-2023 απόφαση του Προϊστάμενου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιά και Νήσων επεβλήθη πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) στην επιχείρηση πρατήριο υγρών καυσίμων με την επωνυμία «BIG BLUE OF AEGEAN SINGLE MEMBER PC» που βρίσκεται στο Κερατσίνι επί της Λεωφόρου Γρ. Λαμπράκη 202 με  Α.Φ.Μ. 8005421290 και  Δ.Ο.Υ. Ε’ Πειραιά διότι  κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε στις 25/09/2023 διαπιστώθηκε σφάλμα μετρητή καυσίμων σε ένα ακροφύσιο της αντλίας σούπερ αμόλυβδης βενζίνης U100 με S/N 1542 και ένδειξη λιτρομέτρου -0,8% (με μέγιστο επιτρεπτό όριο -0,5%) κατά παράβαση του άρθρου 20 παρ. 3α του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α΄-8/8/2013) όπως ισχύει.