Η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής 2021-2025, προβαίνει στην ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την πράξη: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Λ.ΚΗΦΙΣΟΥ» με δυνητικό δικαιούχο την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 26/06/2024 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 31/12/2025 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 401,86 KB26/06/24 01:35:23
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ZIP 5,04 MB26/06/24 01:35:18