Η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του Περιφερειακού της Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 , προβαίνει στην ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την πράξη:

«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (2023-2025)», με δυνητικό δικαιούχο την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ΕΠΑ μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/  έως την 31/12/2025.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 371,73 KB23/10/23 01:02:31
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ PDF 1,21 MB23/10/23 01:02:38
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ PDF 1,17 MB23/10/23 01:02:27
CO20 PDF 167,88 KB23/10/23 01:02:47
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝXLSX 5,48 MB23/10/23 01:02:34
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑDOCX 110,83 KB23/10/23 01:02:23