Αποφασίζουμε τον επανακαθορισμό των τοποθεσιών έναρξης των πρωτοβαθμίων επιτροπών δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών, της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 168,10 KB14/10/22 03:07:38