Τροποποίηση της αρ. 292370/18-06-2019 απόφασης περί καθορισμού τοποθεσιών εκκίνησης των επιτροπών πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών στη χωρική αρμοδιότητα της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 189,65 KB13/04/23 12:50:30