Ένα από τα προληπτικά μέτρα του εφαρμόζεται κατά την αντιπυρική περίοδο, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΓΠΠ, είναι το μέτρο της προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και “ευπαθείς” περιοχές σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Οι ακριβείς περιοχές και ο χρόνος απαγόρευσης καθορίζονται σε αποφάσεις που εκδίδονται από τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες ως προέδρων των οικείων Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας. Η απόφαση αφορά κάθε Περιφερειακή Ενότητα και εφαρμόζεται τις ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, είναι κατηγορίας 4 ή 5 (πολύ υψηλός κίνδυνος ή κατάσταση συναγερμού). 

Για την αντιπυρική περίοδο του έτους 2021 εκδόθηκε με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Τομέα Αθηνών η με αρ. πρωτ. 468118/9-6-2021 (ΑΔΑ 6ΜΤ57Λ7-Ι36) απόφαση για την εφαρμοργή του μέτρου. 

Η συνημμένη απόφαση συνοδεύεται και από χάρτη με τα όρια της περιοχής εφαρμοργής του μέτρου, ο οποίος επισυνάπτεται και ως ξεχωριστό αρχείο σε χαμηλή ανάλυση. Σε υψηλή ανάλυση είναι διαθέσιμο στον κάτωθι σύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/123KRYLrR2ixDze7aLoo-APvSRTTSMMsm/view

Χάρτης Π.Ε. Δυτ. Τομέα Αθηνών