Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), ύστερα από την υπ’ αρ. 246/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την καταπολέμηση κουνουπιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Ο προϋπολογισμός είναι 48.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 4η Μαρτίου 2014 και ώρα 15.00μ.μ.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ως προς την αποσφράγιση & αξιολόγηση των δικαιολογητικών από την Πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειες / Αξιολόγησης Ανοικτών Διαγωνισμών της ΠΕΔΑ είναι η 5η Μαρτίου 2014 και ώρα 11:00π.μ. (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα 19200, αίθουσα συσκέψεων 1ος όροφος).

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ.: 2132047092 & 2132047009, fax: 2105561564, αρμόδιοι υπάλληλοι κα Στέλλα Δημητρακοπούλου και κα Αριάδνη Φραγκιαδάκη στο Τμήμα Προμηθειών, διεύθυνση ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 78, Τ.Κ. 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 340,49 KB18/08/21 11:19:51
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 61,99 KB18/08/21 11:19:51
ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ DOC 35,00 KB18/08/21 11:19:51
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ PDF 248,78 KB18/08/21 11:19:51