Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να προβεί στην προμήθεια εργαλείων που απαιτούνται για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας της Περιφέρειας Αττικής (συμπράττων φορέας) με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και την απευθείας ανάθεση στον προσφέροντα τη χαμηλότερη τιμή

ΚΑΛΕΙ

τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών στο γραφείο 310, 3ος όροφος, τηλέφωνο 213-20.65.137, φαξ 210-69.84.311, Λεωφ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41, καθημερινά από 02.05.2013 έως και 14.05.2013 και ώρες 9.00-13.30, αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.