Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση  τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για την δημιουργία ασύρματου δικτύου Wi-Fi, στους 7 ορόφους του κτιρίου επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειραιά, για την παροχή δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο στους πολίτες που επισκέπτονται τις υπηρεσίες των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, αρμοδιότητας ΠΕ Πειραιά, προϋπολογισμού 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος Τ.Κ. 185 45 Πειραιάς, 6ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την Τετάρτη 29/7/2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 325,32 KB19/08/21 12:50:11
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (29/07/2020) PDF 144,17 KB19/08/21 12:50:11