Ο Διαγωνισμός ακυρώθηκε.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου «Αποστράγγιση του ανατολικού τμήματος πόλης Κορωπίου», με προϋπολογισμό 8.154.900,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 16/02/2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2005326 – 5330, FAX επικοινωνίας 213 2005359, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα. Ο. Κοτσίνα.

Ακολουθεί η περίληψη της διακήρυξης και τα σχετικά αρχεία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 188,96 KB18/08/21 01:11:41
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 320,54 KB18/08/21 01:11:41
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 232,36 KB18/08/21 01:11:41
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 100,67 KB18/08/21 01:11:41
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PDF 138,32 KB18/08/21 01:11:41
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ PDF 137,73 KB18/08/21 01:11:42