Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17/12/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 π.μ. στην έδρα της Περιφέρειας Αττικής, στα γραφεία της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Λ. Συγγρού 80-88, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: έως και την 15/12/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,27 MB19/08/21 08:01:15