Σε συνέχεια προγενέστερης Ανακοίνωσης, σχετικά με τη δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα παραπάνω Μέτρα του Ε.Π.ΑΛ.Θ., ενημερώνουμε το ενδιαφερόμενο κοινό ότι οι σχετικές Αποφάσεις τροποποιήθηκαν αρμοδίως ως προς το χρονοδιάγραμμα υποβολής των συναφών αιτήσεων και μόνο ως προς αυτό.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 413,24 KB05/03/18 12:32:18
ΜΕΤΡΑ 3.1.8 & 4.1.20 PDF 379,81 KB05/03/18 12:32:18
ΜΕΤΡΑ 3.2.2 & 4.2.4 PDF 328,91 KB05/03/18 12:32:18
ΜΕΤΡΟ 3.4.4 PDF 341,58 KB05/03/18 12:32:18
ΜΕΤΡΟ 3.1.22 PDF 330,69 KB05/03/18 12:32:18