Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις της 4ης Περιόδου 2015, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων της  /νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών (Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι), την 17η Δεκεμβρίου ημέρα Πέμπτη, στις 10:00π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 300,35 KB18/08/21 01:01:23