Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσια πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, βάσει της υπ’ αριθ. 2860/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και συμπληρωματικά βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 242/96 αλλά και των διατάξεων περί εμπορικών μισθώσεων για δεκαπενταετή (15ετή) εκμίσθωση ακινήτου στην Πλατεία Πρωτομαγιάς πλησίον του Πεδίου Άρεως και συγκεκριμένατου καταστήματος που λειτουργούσε με την επωνυμία «ΚΑΦΕ ΑΛΣΟΣ» επί των οδών Ανδρέα Μουστοξύδη και Ευελπίδων.

Οι φάκελοι προσφορών με τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα κατατίθενται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών στην Λ. Συγγρού 15-17, στο 2ο όροφο, την 30η-10-2018, ημέρα Τρίτη από ώρα 08:00π.μ. έως ώρα 10:00 π.μ. επί ποινή αποκλεισμού.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας  Αττικής,  στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17 στον 6ο όροφο, Αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών, στις 30 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 12.00 π.μ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 582,56 KB18/08/21 06:49:59
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 284,45 KB18/08/21 06:49:59
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ PDF 100,39 KB18/08/21 06:50:00