Η Περιφέρεια Αττικής διακηρύσσει δημόσια πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, βάσει της υπ΄αρ. 2729/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για δεκαπενταετή (15ετή) εκμίσθωση του καταστήματος (αναψυκτηρίου) με την ονομασία «ΥΑΔΕΣ» στην Α΄Περιοχή του Αττικού Άλσους το οποίο αποτελείται από ισόγειο 144,75τ.μ., υπόγειο 64,45τ.μ., στεγασμένο υπαίθριο χώρο 176τ.μ., όπως φαίνεται στο συνοδεύον την υπ’ αρ. 444/1997 πολεοδομική άδεια σχεδιάγραμμα των μηχανικών Π. Πικιώνη & Α. Δόβα, καθώς και από υπαίθριο χώρο για τραπεζοκαθίσματα εκτάσεως 1040τ.μ ως αυτός εμφαίνεται στο σκιαγραφημένο τμήμα του συνημμένου στην διακήρυξη σκαριφήματος και βοηθητικούς ημικυκλικούς χώρους αποθήκες, περιστύλιο και WC , εκτάσεως  397τ.μ.

Οι φάκελοι προσφορών θα κατατίθενται στη Γραμματεία της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής που βρίσκεται επί της Λ. Συγγρού 15-17, στον 2ο όροφο, την 19η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00π.μ. έως 10:00 π.μ. επί ποινή αποκλεισμού.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας  Αττικής, θα είναι φανερή και προφορική, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 242/96, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17 στον 6ο όροφο, Αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών, στις 19-10-2018, ημέρα Παρασκευή και με ώρα έναρξης από 10.00 έως και 12.00 πμ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 600,73 KB18/08/21 06:44:46
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 286,13 KB18/08/21 06:44:46
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ PDF 58,69 KB18/08/21 06:44:46