Ανακοινώνονται οι αριθμοί πρωτοκόλλου των αιτήσεων που καταλαμβάνουν κενή θέση φαρμακείου, Α’ Εξαμήνου 2023, επιμερισμένοι ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 29 του Ν. 4715/2020, στην περίπτωση που χορηγηθούν παραπάνω από μία (1) άδειες ιδρύσεως φαρμακείου, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να παραιτηθεί των υπολοίπων εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν των εν λόγω αποφάσεων του οικείου Περιφερειάρχη περί χορηγήσεως άδειας ιδρύσεως φαρμακείου.

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ PDF 146,77 KB15/09/23 12:12:26
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ PDF 137,67 KB15/09/23 12:10:19
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ PDF 139,25 KB15/09/23 12:11:53
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ PDF 152,30 KB15/09/23 12:09:35
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ PDF 131,20 KB15/09/23 12:10:56
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ PDF 128,49 KB15/09/23 12:13:11